PCC NEWS : ข่าว
  
 หลักสูตรนายร้อยตำรวจหญิง (23/11/4728)  
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เข้าค่ายติวเข้มทั้งวิชาการและพลศึกษา เริ่ม 25-26 ม.ค.57 และ 1-2 ก.พ.57 พร้อมพาไปสอบในวันที่ 8-9 ก.พ.57 ค่าเรียนเพียง 5,900 บาท รวม ค่าติว, การเดินทางและที่พักที่ กทม.***สมัครสอบได้นี่ http://www.rpca.ac.th/data1/doc/admission%202556.pdf  อ่านต่อ..

  

  
 โรงเรียนจ่าอากาศ (23/11/3099)  
สมัครแล้ววันนี้ที่นี่http://www.atts.ac.th/ นักเรียนสามารถเลือกติวแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.56นี้เป็นต้นไปค่าเรียนเพียง 2,500 บาทตลอดหลักสูตร  อ่านต่อ..

  

  
 เปิดรับสมัครหลักสูตรติวเข้มภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2- ม.3และ ม.4 (7/5/3642)  
เริ่มเรียน 16 พ.ย.56 - 23 ก.พ.57 ครบถ้วนทั้งวิชาการและพลศึกษา ค่าเรียน 7,000 บาท /นักเรียนประจำ 8,000 บาท (พักเฉพาะคืนวันเสาร์ ) ติวเข้มตลอด 4 เดือนเต็ม มีตำราเรียน , เสื้อพลศึกษา และว่ายน้ำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มอีก จองเพียง 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันเปิดเรียนวันแรก  อ่านต่อ..

  

All..  
    หลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3
  
 หลักสูตรที่ 4 (เข้าค่ายติวเข้ม) ค่าเรียน 24,000 บาท รวมทุกอย่างตั้งแต่การสมัครสอบ-สอบเสร็จ (23/11/3099)  
  เข้าค่ายติวเข้มช่วงปิดเทอม ก่อนทำการสอบจริง 1 เดือนเต็ม ภาควิชาการเน้นการทำโจทย์ที่ซับซ้อน ทั้งเทคนิคการคิดเร็วคิดลัด เรียนตั้งแต่ 0900-2100 อาหาร 4 มื้อ สถานที่กว้างขวางครบครัน ด้านพลศึกษาเน้นการทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด หลักสูตรนี้ครบถ้วนตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงการพานักเรียนไปสอบ ผู้ปกครองมาส่งและรับกลับหลังจากที่สอบเสร็จโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  มีระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรอยู่ประจำทั้งปี (23/11/2556)  
นักเรียนย้ายมาอยู่ประจำที่โรงเรียน ดูแลครบถ้วนทั้งความเป็นอยู่ อาหารตามหลักโภชนาการ การติวเข้มทุกหลักสูตร และเสริมทักษะการทำโจทย์ช่วงเย็นของทุกวัน พาไปสอบเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนการไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายทั้งสิน ปีละ 180,000 บาท//นักเรียนไปกลับ 100,000 บาท  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 2 (เรียนทุกวัน ตลอดเดือน ต.ค.) ค่าเรียน 14,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนทุกวัน เริ่ม 5-27 ต.ค.55 เวลาตั้งแต่ 0900-1800  เป็นการสรุปเนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก และเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่สอง เน้นโจทย์เตรียมทหารเพื่อเตรียมการสอบโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ฝึกพลศึกษาทุกวัน เหมาะสำหรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานบ้างแล้ว นักเรียนประจำมีที่พักแบบนอนรวม ห้องปรับอากาศ,อาหาร และมีบริการซักรีดให้   อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 3 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) ค่าเรียนเทอมละ 7,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนที่สอง ติวเข้มข้นมากขึ้นทั้งวิชาการและพลศึกษา  ทดสอบบ่อยมากขึ้นเนื่องจากใกล้เวลาที่ทำการสอบแล้ว นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เน็ต/ไปรษณีย์ ค่าเรียน 2,500 บาท (23/11/2556)  
สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ด้วยตนเอง แต่ต้องการเตรียมตัวระยะยาวตลอดทั้งปี โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด และโจทย์สอบเข้าเตรียมทหารให้ฝึกทำกว่า 2,000 ข้อ เอกสารจัดส่งเป็น 6 ชุด เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จสามารถส่งให้โรงเรียนตรวจได้ หรือรอเฉลยในชุดถัดไป ค่าใช้จ่าย 2,500 บาทตลอดหลักสูตร  อ่านต่อ..

  

All..  
    หลักสูตรนักเรียนชั้น ม.2
  
 หลักสูตรที่ 4 (เข้าค่ายติวเข้ม) ค่าเรียน 18,000 บาท (23/11/3642)  
  เข้าค่ายติวเข้มช่วงปิดเทอม  ภาควิชาการเน้นการทบทวนเนื้อหาและเรียนล่วงหน้าชั้น ม.3 ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งเทคนิคการคิดเร็วคิดลัด เรียนตั้งแต่ 0900-2100 อาหาร 4 มื้อ สถานที่กว้างขวางครบครัน ด้านพลศึกษาเน้นการทำอย่างถูกต้องเพื่อให้มีความเข้าใจและเตรียมตัวอย่างถูกต้องในอนาคต นักเรียนชั้น ม.2 จะได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา มีระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  อ่านต่อ..

  

  
 เข้าค่ายติวเข้มเดือนตุลาคม ค่าเรียน 14,000 บาท (23/11/2556)  
  เรียนทุกวัน เริ่ม 5-27 ต.ค.55 เวลาตั้งแต่ 0900-1800  เป็นการสรุปเนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก และเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่สอง เน้นโจทย์เตรียมทหารเพื่อเตรียมการสอบโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ฝึกพลศึกษาทุกวัน เหมาะสำหรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานบ้างแล้ว นักเรียนประจำมีที่พักแบบนอนรวม ห้องปรับอากาศ,อาหาร และมีบริการซักรีดให้   อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 1 (เรียน เสาร์-อาทิตยฺ์) ค่าเรียน เทอมละ 7,000 บาท เริ่ม 25 พ.ค.56 นี้เป็นต้นไป (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก เน้นโจทย์เตรียมทหารเพิ่มเติม  ปูพื้นฐานในด้านพลศึกษาอย่างใกล้ชิด  นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 2 (เรียนเสาร์-อาทิตย์ )ค่าเรียน 7,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนที่สอง ติวเข้มข้นมากขึ้นทั้งวิชาการและพลศึกษา  ทดสอบบ่อยมากขึ้นเนื่องจากใกล้เวลาที่ทำการสอบแล้ว นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

All..  
    ข่าวการรับสมัคร
  
 กองทัพเรือ (15/1/2557)  
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557   อ่านต่อ..

  

  
 โรงเรียนนายสิบทหารบก (15/1/2557)  
โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557   อ่านต่อ..

  

  
 โรงเรียนจ่าอากาศ (15/1/2557)  
โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557  อ่านต่อ..

  

All..  

    จากใจผู้บริหาร
  
 นาวาอากาศโท ธนารักษ์ ธูปมงคล (1/12/3093)  
   โรงเรียนกวดวิชาพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ เป็นสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารแห่งแรกใน จ.พิษณุโลกและเขตภาคเหนือตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2543อ่านต่อ

  
All..  
    สถานที่แห่งใหม่
สถานที่แห่งใหม่กว่า 3 ไร่ ครบถ้วนทั้งอาคารเรียน อาคารนอน โรงอาหาร และสถานที่ออกกำลังกาย
    รวมภาพประทับใจ
 
    รูปชุดทดสอบตาบอดสี
    นาฬิกา ปฎิทิน