PCC NEWS : ข่าว
  
 เปิดติวเข้มนายสิบตำรวจ 57 สายปราบปรามและอำนวยการ (17/7/2557)  
เรียน 5 วันเต็มเฉพาะเสาร์-อาทิตย์  เริ่ม 16-17-23-24-30 ส.ค.57 เวลา 09.00น-16.00น ครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ค่าเรียน 4,500 บาท ตลอดหลักสูตร สถานที่เรียน ที่ รร.กวดวิชาพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ แยกแสงดาว ถนน เลี่ยงเมือง จ.พิษณุโลก 055-906-200 , 085-0660022  อ่านต่อ..

  

    

  
 หลักสูตรนายร้อยตำรวจหญิง (23/11/5271)  
  1.หลักสูตรนายร้อยตำรวจหญิง (หลักสูตรปรับพื้นฐาน)เรียน เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  รวมระยะเวลาเรียน 5 เดือน    (เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2557 – 11 มกราคม 2558)  เรียนรายวิชา - เคมี , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษค่าเรียน  8,000 บาท 2.หลักสูตรเข้าค่ายติวเข้มนายร้อยตำรวจหญิง (ตะลุยโจทย์) เรียนวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 (9 วัน)  เวลา 09.00 – 21.00  อ่านต่อ..

  

All..  
    หลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3
  
 หลักสูตรที่ 4 (เข้าค่ายติวเข้ม) ค่าเรียน 24,000 บาท รวมทุกอย่างตั้งแต่การสมัครสอบ-สอบเสร็จ (23/11/3099)  
  เข้าค่ายติวเข้มช่วงปิดเทอม ก่อนทำการสอบจริง 1 เดือนเต็ม ภาควิชาการเน้นการทำโจทย์ที่ซับซ้อน ทั้งเทคนิคการคิดเร็วคิดลัด เรียนตั้งแต่ 0900-2100 อาหาร 4 มื้อ สถานที่กว้างขวางครบครัน ด้านพลศึกษาเน้นการทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด หลักสูตรนี้ครบถ้วนตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงการพานักเรียนไปสอบ ผู้ปกครองมาส่งและรับกลับหลังจากที่สอบเสร็จโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  มีระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรอยู่ประจำทั้งปี (23/11/3642)  
นักเรียนย้ายมาอยู่ประจำที่โรงเรียน ดูแลครบถ้วนทั้งความเป็นอยู่ อาหารตามหลักโภชนาการ การติวเข้มทุกหลักสูตร และเสริมทักษะการทำโจทย์ช่วงเย็นของทุกวัน พาไปสอบเตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนการไฟฟ้า คอร์สดร็อปเรียน ค่าใช้จ่ายทั้งสิน ปีละ 240,000 บาทนักเรียนไม่ดร็อป 180,000 บาทนักเรียนไป-กลับ 120,000 บาท   อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 2 (เรียนทุกวัน ตลอดเดือน ต.ค.) ค่าเรียน 14,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนทุกวัน เริ่ม 5-27 ต.ค.55 เวลาตั้งแต่ 0900-1800  เป็นการสรุปเนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก และเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่สอง เน้นโจทย์เตรียมทหารเพื่อเตรียมการสอบโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ฝึกพลศึกษาทุกวัน เหมาะสำหรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานบ้างแล้ว นักเรียนประจำมีที่พักแบบนอนรวม ห้องปรับอากาศ,อาหาร และมีบริการซักรีดให้   อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 3 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) ค่าเรียนเทอมละ 7,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนที่สอง ติวเข้มข้นมากขึ้นทั้งวิชาการและพลศึกษา  ทดสอบบ่อยมากขึ้นเนื่องจากใกล้เวลาที่ทำการสอบแล้ว นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เน็ต/ไปรษณีย์ ค่าเรียน 2,500 บาท (23/11/2556)  
สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ด้วยตนเอง แต่ต้องการเตรียมตัวระยะยาวตลอดทั้งปี โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัด และโจทย์สอบเข้าเตรียมทหารให้ฝึกทำกว่า 2,000 ข้อ เอกสารจัดส่งเป็น 6 ชุด เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จสามารถส่งให้โรงเรียนตรวจได้ หรือรอเฉลยในชุดถัดไป ค่าใช้จ่าย 2,500 บาทตลอดหลักสูตร  อ่านต่อ..

  

All..  
    หลักสูตรนักเรียนชั้น ม.2
  
 หลักสูตรที่ 4 (เข้าค่ายติวเข้ม) ค่าเรียน 18,000 บาท (23/11/3642)  
  เข้าค่ายติวเข้มช่วงปิดเทอม  ภาควิชาการเน้นการทบทวนเนื้อหาและเรียนล่วงหน้าชั้น ม.3 ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งเทคนิคการคิดเร็วคิดลัด เรียนตั้งแต่ 0900-2100 อาหาร 4 มื้อ สถานที่กว้างขวางครบครัน ด้านพลศึกษาเน้นการทำอย่างถูกต้องเพื่อให้มีความเข้าใจและเตรียมตัวอย่างถูกต้องในอนาคต นักเรียนชั้น ม.2 จะได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา มีระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  อ่านต่อ..

  

  
 เข้าค่ายติวเข้มเดือนตุลาคม ค่าเรียน 14,000 บาท (23/11/2556)  
  เรียนทุกวัน เริ่ม 5-27 ต.ค.55 เวลาตั้งแต่ 0900-1800  เป็นการสรุปเนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก และเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่สอง เน้นโจทย์เตรียมทหารเพื่อเตรียมการสอบโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ ฝึกพลศึกษาทุกวัน เหมาะสำหรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหาวิชาพื้นฐานบ้างแล้ว นักเรียนประจำมีที่พักแบบนอนรวม ห้องปรับอากาศ,อาหาร และมีบริการซักรีดให้   อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 1 (เรียน เสาร์-อาทิตยฺ์) ค่าเรียน เทอมละ 7,000 บาท เริ่ม 25 พ.ค.56 นี้เป็นต้นไป (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนแรก เน้นโจทย์เตรียมทหารเพิ่มเติม  ปูพื้นฐานในด้านพลศึกษาอย่างใกล้ชิด  นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

  
 หลักสูตรที่ 2 (เรียนเสาร์-อาทิตย์ )ค่าเรียน 7,000 บาท (23/11/2556)  
     เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 0900-1600  เนื้อหาวิชาในภาคเรียนที่สอง ติวเข้มข้นมากขึ้นทั้งวิชาการและพลศึกษา  ทดสอบบ่อยมากขึ้นเนื่องจากใกล้เวลาที่ทำการสอบแล้ว นักเรียนบ้านไกลมีที่พักราคาประหยัดให้ (มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด)  อ่านต่อ..

  

All..  
    ข่าวการรับสมัคร
  
 กองทัพเรือ (15/1/2557)  
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557   อ่านต่อ..

  

  
 โรงเรียนนายสิบทหารบก (15/1/2557)  
โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557   อ่านต่อ..

  

  
 โรงเรียนจ่าอากาศ (15/1/2557)  
โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557  อ่านต่อ..

  

All..  

    จากใจผู้บริหาร
  
 นาวาอากาศโท ธนารักษ์ ธูปมงคล (1/12/3093)  
   โรงเรียนกวดวิชาพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ เป็นสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารแห่งแรกใน จ.พิษณุโลกและเขตภาคเหนือตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2543อ่านต่อ

  
All..  
    สถานที่แห่งใหม่
สถานที่แห่งใหม่กว่า 3 ไร่ ครบถ้วนทั้งอาคารเรียน อาคารนอน โรงอาหาร และสถานที่ออกกำลังกาย
    รวมภาพประทับใจ
 
    รูปชุดทดสอบตาบอดสี
    นาฬิกา ปฎิทิน