:: หลักสูตรนายสิบตำรวจ

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนลงสนามสอบจริง 4 สัปดาห์ เป็นการเตรียมตัวระยะสั้น เน้นทำโจทย์และเสริมเทคนิคการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั้งสายปราบปรามและอำนวยการ กำหนดการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับประกาศการรับสมัครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในแต่ละครั้งไป  ค่าเรียน 3,000.- บาท