:: หลักสูตรแบบอยู่ประจำ    

หลักสูตรอยู่ประจำสำหรับ นักเรียนชั้นม.ปลายและนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่สนใจจะอยู่กับเราเป็นระยะยาว ตลอดทั้งปี โดยนักเรียนจะต้องย้ายมาอยู่กับเราที่จังหวัดพิษณุโลก(200,000บาท)

* จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตรนี้คือเราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของนักเรียนได้....ให้มีความกระตือรือร้นในเรื่องการเรียนอยู่เสมอ นักเรียนจะมีระเบียบวินัยในตนเองทั้งวิชาการ-พลศึกษาและเข้มงวดในการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

1. หลักสูตรหนึ่งปีทำสัญญาปีต่อปีครับ

2. นักเรียนจะอยู่ที่โรงเรียนเรา และมีรถรับ-ส่ง

3. ได้เรียนกับเราทุกหลักสูตร ตลอดทั้งปีโดย มี 4 หลักสูตรหลัก คือเสาร์-อาทิตย์ภาคเรียนที่หนึ่งและสอง.....ปิดเทอมตุลาคม(เรียนทุกวัน )และปิดเทอมใหญ่ มีนาคม-เมษายน(เรียนทุกวัน)

4. กลางคืนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 19:00-21:00 จะได้รับการติวพิเศษตลอดทั้งปี ทุกวัน

5. ช่วงเย็นของทุกวันได้ฝึกพลศึกษาได้ว่ายน้ำตามตารางที่ออกแบบไว้

6. มีการติดตามผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

7. มีการใช้โค้ชในการดูแลด้านเวทเทรนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบตลอดทั้งปี

8. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปีละ 200,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวดงวดละ 70,000 +65,000 +65,000 บาท

9. กรณีที่ผู้ปกครองต้องการแบ่งจ่ายเงื่อนไขอื่นสามารถคุยกันได้ครับ ยินดีที่จะร่วมกันแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนครับ

10. * สถานที่ของเรามีความพร้อมที่สุดในภาคเหนือ ครับ มีสนามกีฬา โรงอาหาร อาคารนอนและอาคารเรียน ที่สำคัญที่สุดมีคนดูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

11. มีประกันสุขภาพตลอดหนึ่งปีเต็ม